#
13
0
182

Consistori

Consistori

El Ple de l'Ajuntament és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en El Govern Municipal. Assumix de manera directe la representació de la col·lectivitat i en nom seu decidix sobre les qüestions més importants i transcendents del Govern. Està integrat per l'Alcalde i regidors, triats cada quatre anys en les eleccions locals. L'actual Corporació Municipal es va constituir el dia 13 de juny de 2015 i està integrada per:

Alcalde:

  • Excmo. Sr. Antonio J. Cases Mollar (PP)

 

Regidors:

  • Sra. Dª. Ana T. Blay Martín (PP)
  • Sr. D. Ricardo A. Culla Cascales (PP)
  • Sr. D. Pedro A. Luna García (PP)
  • Sra. Dª. Angela Torres Ramos (IND) (PP)
  • Sr. D.  Eugeni J. De Manuel Rozalen (PSOE)
  • Sra.  D. José Ruiz Bueno  (PSOE)